Tuesday, May 26, 2009

ONGO RA'AT DOGON KATATA'AK SID BANSAKU...

Hmm, mokimaap nopoh togugumu kuma'a sid kinoruangan, tambalio, tompinai kikiawi om terutama bansaku Kimaragang tuh okudik banar katata'akku, ong waro pama nga ara'raat. Omomoluan oku dot popo elo nga a'patut e boh paloon sasabat tu waro sukod wagu koduat om katalanjur dati dot "memandang serong" ka di Malayu. Bah, iti no boh antara sumbangan khususku sid bansa tokow:

Dengan izin, saya gunakan bahasa Melayu:
1. Memulakan cetusan idea mewujudkan Anugerah-anugerah untuk memperkasa jati diri bangsa, mencetus rasa cinta dan yakin boleh. Antaranya: anugerah tokoh pendidikan kimaragang, anugerah Ibu mithali kimaragang, anugerah tokoh budaya kimaragang, anugerah tokoh petani kimaragang pada tahun 1996/7. (Tidak ada publisiti yang besar kerana saya memang bukan jenis mau canang2 seluruh dunia...)
2. Membantu bapa saya membukukan cerita2 rakyat (tangon), adat istiadat kimaragang (usaha bermula semmenjak awal tahun 1990-an)
3. Mengkaji salasilah keluarga/keturunan. Ada tersiar di Daily Express/New Sabah Times (lupa sudah). Sekitar hujung tahun 90-an. Saya ada keratan akhbar tapi...hilang sudah.
4. Membantu penyelidik salasilah kimaragang (sdr. Charles dan sdr Kee Roslee) sekitar tahun 2004-6.
5. Turut membantu-bantu aktiviti persatuan Kimaragang, grup alumni, grup INPES demi kebaikan bansa Kimaragang (cuma saja sekarang kurang/tidak aktif sebab kesibukan saya menjadi pengerusi beberapa badan NGO lain...utk makluman, saya pengerusi gabungan NGO sabah, jadi memang punya masa yang terbatas).
6. Sentiasa menulis berkaitan pembangunan minda dan jiwa bangsa Kimaragang. Lihat blog "suara bangsa" (yang saya maksudkan ialah bangsa Kimaragang) dan blog ini (Posikpo).
7. Sentiasa mengkaji dan mendokumentasikan hal ehwal berkaitan bansa Kimaragang.

Hmm, sumbangan saya memang kecil dan tidak ketara kerana saya memang memilih cara begini. Saya bahagia dengan cara ini dan saya akan terus dengan cara ini.

"SAYA TIDAK PERLU DIKENANG, CUMA SAJA ...AGAK KETERLALUAN JIKA SAYA DIKATA TIADA BERBUAT APA-APA UNTUK BANGSA SENDIRI"

'Kekadang saya "lupa" bangsa sendiri kerana saya di perlukan oleh kawan-kawan saya yang berbagai bangsa dan agama. Maafkanlah saya..."

Sunday, May 17, 2009

NAGAGAL OKU...

"SUMOKUBANG OM MONOKUBANG..."

Ka di Paul Kroger, "ambang kepupusan noh iti bahasa dikoo...". Setuju oku tarus tu yoku nga nabaca e' sabat-sabat pasal Teori Kepupusan Bahasa. Ong menurut diti teori, tahap kritikal no iti bahasa Kimaragang tu tinggal okudik no tulun tokow ka'loo momoros otulid sid boros tokow, keduo, okudik ot dokumentasi om ponuratan sid noros tokow, om paling nyata, okudik sukod wagu ka'lo momoros dot boros tokow. Intangai nopoh iti ponurat ku nga amu e' olintotok.

Nagagal aku! kagagalanku nopoh nga tongo tanakku amu ka'lo momoros do momogun. Komoyoon,ong sid salasilahku, aso nono potilombus dot boros Kimaragang! Iti noh iso contoh kepupusan dot boros Kimaragang. Nga, berusaha oku diri dot mangajar dit tongo tanakku momoros sabat-sabat. Arapon ku tongo koruangan wokon kadapat potilombus om mongimpasi om papamaju diti boros om kobasanan tokow. Sentiasa oku dot monokubang om sumokubang nunu nopoh usaha dot kovovosiaan om komojuan bansa, boros om kobasanan tokow...

Wednesday, January 14, 2009

ARRA'AT NGA...(SIRI III)

(Hmm...waro rumasang dit todintod ku koniab? Biarrr no boh....hehehe...kada kosusa to, aso pembaca diti blog terlibat...)

Bah, sombungai ku it corita pasal GPS Tandek kie? Pasal dit tongo alat-tulis om cara balajar sid kelas GPS Tandek.

Mula-mula poh, era 30-an sampai awal 50-an, buku nopo dilo tongo "murid tua" nga PAPAN BATU ot ngaran. Papan batu nopo nga bantuk do ampat sagi om a'tom ot warana. Winaal mantad "batu". Tiap palajar ta'kan iso papan batu om sabatang ot kakapur. Amu obulih owiton muli walai. Nah, siri no ponolinan om pongiraan. Pi'ugas-ugas no boh komoyoon. Lapas iso palajaran, ugason nono ong balajar no dot palajaran wagu. Otoruk kon? nga waro kowosian tu OKUAT PANGANDAMAN nono.

It tongo palajar balajar sid iso kelas. Komoyo'on nopo nga kelas 1-6 mamakai iso e' kelas. Bah! aramai noboh! ogumu ot okikitatan om ororongou! Bayango noboh kondiri. Om bayango dikoo barapa sangsara it guru mangajar kikiawi kelas! mitotopik e' guru mangajar oboh! Alalala...kotoruk!
Nga salapas tahun 50-an waro diri panambahan kelas. Aku adapat polukis it plan bangunan-bangunan siti. Ong ang'in kow, pantongon ku e' sompori it tesis nawaalku.

Ogumu kara'rakan tiya diri ka. Waro amu milod ajaron. Waro otugoling. Waro naik turun kelas. Waro solalu oposutan. Ommm...waro e' mia'gai tondu om kusai...biasa no boh. Kiongo tumur no gima. Kobujangan no kikiawi oboh! Paham-pahammm noo....

Antara corita o'lucu : waro iso pelajar (aku ra'ton ngaran) minikianu dot cuti sid guru.
"Kenapa mau cuti-cuti" ka di guru.
"Bini sia mau bersalin, cik'gu..." jawab di pelajar.

HA!HA!HA!
Alalalalala....kalalangad iti corita...
Bah...sombungan ku suab. InsyaAllah....

Tuesday, January 13, 2009

TODINDOT TONGO RAA..ATTT...


(13 hb baino. Ominat oku no. "13". Kebetulan misa'so minat d' Pak Lah. Jadi, paga tu "special" iti numbur, maka popost oku e' "special entry" ...mudah-mudahan avasi. Fuhhhh kiri...fuhhh kanan...)
Isai tulun kimaragang amu ka'lo dot TODINDOT? Lalanu popular di kalangan "boy2" sid Tandek. Mulai popular awal 90-an. Waro e' mongora'at - lambada Tandek. Nga ong mangan no kojio, iti lalanu mantad "yaka ku majalin" . "Ya'ka ku majalin", ong aku osilap...mulai top awal toun 80-an. "Ya'ka ku majalin" mimang top ot kisah dau sampai nangan jodio dot "rantakan" dot titikan dot pinakang. Lebih kurang ugu diti et' lalanu di "yaka ku majalin":


"yaka ku majalin, nunu poh sino dikau, tulu tiku'u sid dogo"....

Bah, yoku nga ominat e' mama'al dot Todindot , nga ongo ra'at laa. Sakadar mangararamai nopoo...antara tongo koruang "terror" (pa'ton) mamaal dot todindot nga mad ko ; e' samsudin karim (kg. garuda), e' jaimon musit (kg. Tingkalanon, soriii jipun yalo tidino...), e' charles kuminding (kg. Damai), om suai po. Ong ya'alooo mimang "kaw-kaw" punyer laa.

Bah, agak-agak, nunu ot komoyo'on dit todindot dilo wowodit at sawat? Ma'aalan oku mongulas. Nga okon ko nangan wawalo ilo corita dilo, mimang KISAH BENAR ka di Malayu. Kanang-kananganku memperjuang hak-hak dot bansa Kimaragang kabaraaa...san....

Kiiiiiisiwwww!...
Aramatii somporiii...

Monday, January 12, 2009

ARA'RAAT NGA...(SIRI II)


( E' aki (KK) Pawai B. En. "Ara'raat" kokitanan nga....ogumu ot sejarah om kebolehan om kesitimewaan. Mokimaap ki aki, okon ko mongirara'at dikau, gam nogi popotonjol oku dikau...)

Bah, sombungan ku kie? Nga subai ko "OO on" oku. Cehhh...mad ko tangon gima wo tie.
Okay, 19936...binuka diri iti sikul. Guru Basar pertama nopo nga cikgu Bulangang B. Timbul, mantad Kuala Penyu, om yalo noh marangkap guru. Komoyoon...isaso yalo.

Mula-mulaaa...27 noh ot pelajar. Menurut di Aki KK Pawai En, kabanyakan momogun mantad kampung Tikalanon (Tingkalanon), Morion, Salimandut, Marisinsim om tulun kasama'an (bajau) Tandek. Ogumu mantad tikalanon tu osomok gima mantad diti sikul. Okon ko sanang-sanang sumikul tiya diri. Timbaan poh ralan kumaa'a mantad tongo botition, nolotan, salimandur, longob om mosolog. Om...biasa nobo...amu poh ominat tulun tokow tiya diri. Tulun kawasan-kawasan "pekan" /Taritipan estate noh ot kimiminat tu terdedah dot kemajuan kabarasaan. (nunu kah boroson kamajuan, paling-paling jadi ulun/kuli dot Boritis sid estate dot pulut (rubber estate). hehehe...).

A'laan dikoo...rekod lama dot GPS Tandek? Yaki KK Pawai B. En noh ot satu-satunya "murid tua yang tertua" no'ogol. Staring ya'man kon? Mimang noh boh, sampai sekarang pun masih poh obulih-bulih. Tad tikowusung! (ptui..ptui... - musti mongodulah gima ri ong momoros no tad ti kowusunggg...). Istilah "murid tua" mimang popular sampai baino. Duaton pogi tama diko'o, misalnya Hj. Maralang, Hj. Madina, Maisin, dll. Ya'aloo diri termasuk no kumpulan "murid tua" zaman po di "British Tua" (era sabalum parang dunia kedua).

Hmm...ara'rat kamatan daton e' urang tua Pawai En nga kada pingkasaai tu ogumu poh suai kehebatan dialo diti. Antaranya - tanak huguan dot Tikalanon, ogugumu e' mari sawo diaman diti termasuknya "Primadona" Tandek tiya diri misalnya "e' Golumis - tondu alumis om aparu dot Kimaragang, nasawo di YB Hj. Baudi B. Unggut selepas nokopiada di KK Pawai), "e - "ondawun - tondu talangi e' - nasawo di bekas OKK (salapas miniada di aki pawai). Aku noh boroson "keistimewaan" di'aki suai laa. Kowosunggg...(ong waro blogger suai pa'lo...bah! aturrrr...)

Nah, ara'raat pama ot sikul GPS Tandek nga agayo banar ot peranan sid tulun dot Tandek tarmasuknya tulun Bandau/Marudu. Amu pama nokosuang tongo "murid tua" sid "collage" atau "university" ngaaa....tongo tanganak da'alooo om cucu-cicit da'alooo nokosuang e' kompusan.

BAYANGO ONG NALAMBAT TULUN TOKOW NAKAKANAL DOT SIKUL?
Barangkali e' Dr. Nelson (sabagai iso contoh) om tonggo doktor2 tokow suai , amu poh kajadi dot doktor tidino, tanak cucu dialo om baru nogi waro koingkokoton tu e' Nelson baru nogi momigamut...

JADI: INGATOOO NO DIKOO ITI GPS TANDEK. OM BOTORIMA KASIH TOKOW NOH SID KOMOLOHINGAN TOKOW TU SINUMIKUL. AGAYO BANAR OT "IMPAK" DITI SIKUL KUMAA SID BANSA TOKOW KIKIAWI TARMASUK NOH SAMA OM MOMOGUN...

(Nota: Untuk makluman nu oi Dr. Nelson, et' tama nu antara responden diti kajianku tantang diit GPS Tandek. Om ogumu poh suai. Okon ko wawalon ku yuuu...)

Saturday, January 10, 2009

ARA'RAAT NGA...(SIRI 1)Otutunan diko'o iti gambar oi? Ini nobo bangunan pertama sikul sid Kota Marudu. Winaal toun 1935-36, om mulai beroperasi toun 1936. Hasil dot gutung ruyung tulun kampung kondiri. Antara tulun tokow memperjuang diti powaro diti sikul nopo nga e': NC Hj. Jamari @ Jamal B. Ponggoron (aktivis politik tiya diri), OT Eem Bin Embun (ketua kampung Tingkalanon tiya diri), om Ejen bin Yalamat (Ketua Anak Negeri Tandek, tiya diri).

Peremulaan tusaha da'alo sajak po toun 1932. Tulun parantaraan da'alo kumaa sid Boritis (British) ialah Datu Harun bapa Tun Mustapha. Sabab nopo nga ketua kerani dot British yalo tiya diri. Asal mula cerita kotitimbul dot minat momudali sikul diti nga sid talob Taritipan Estet. Nokopisasamung et tongo ulun (ad sawat) sid kadai ka, om miniupatakt diri ya'aloo dot mengusaha diri rancangan tawasi.

Bila nangan pabanaro dot Boritis, minigutung ruyung diri tongo tulun momogun om kasama'an managad dot kayu, mamapan om mamaal dot ta'ap, om mama'al dilo bangunan. "Simple-simple" to mula-mula nga "up-grade" diri palan-palan. Biasa no bohhh...mad ko iti blog daton e. hehehe...

Okay, ringkason ku e', iti no sikul babanar ko ogumu ot kanangan sid bansa do kimaragang om tongo komolohingan tokou. Apatut no iti sikul dot kakalon om kada tokow pobiaro waro isai-isai monguyas tu ong oyas nopo iti bangunan, oyas no ot kenangan tokow. Ong aso kenangan om bahan bukti, aso tarati moboros om oliong nono ot jatidiri tongo tanganak sumolusuk tokow.

Waro poh! monorita oku kam'bagu pasal diri GPS Tandek. Kada kosusa. Sid tulu ku ot GPS Tandek (1936-1963) tu ola'id kuno kosiap tesis (master sejarah) pasal diri GPS Tandek. Pocoritaanku e' dikoo towo...

Nota: waro mari'ai nakataak ku sid di Baintin Adun (naskah lengakap) dit tesisku. Sumbanganku sid persatuan kimaragang, kangku. Naka cadangku sidialo mangan buku'o om itaak sid tongo koruangan, nga tauuu pogiii...mad ko tinumanusssss eeee...

(Jadi...duaton oku poh gam, nunu winaalku untuk bansa tokow om tulun Tandek keseluruhannya?)

YOKU NGA MONGODUAT - NUNU WINAAL TONGO "SITARING" TOKOW?...

PIOWITAN....

Nobobos oku momikir nunu sid malayu atau urang putih - PIOWITAN. Nama timangan? Nama samaran? nama jolokan? BUKAN Laaa...

Izinkan saya berbahasa Malaysia untuk memberi peluang kepada pembaca non-momogun. "Piowitan" ialah nama panggilan bersama yang dicipta atas persetujuan dua atau lebih orang, dengan berdasarkan sesuatu cerita yang menarik bagi individu yang terlibat. Misalnya begini, katakan saya (A) dan anda (B) pergi berguru. Tok guru beri satu barang bagus. Oleh sebab cuma satu, sanguru pun cakap "bah...berbagi kamu. sebagai tanda sahabat dunia akhirat). Oleh sebab kisah itu menarik perhtian si A dan si B, maka mereka pun cipta nama panggilan "SAMPAPAS" (separuh)....

Saya mau cakap momogun sudah ni. Tapi...pembaca non-momogun kasian pula sebab terlanjur minat. Okay laa...ini kali saya cakap melayulah sampai abisss...

Saya tertarik tulis tentang "piowitan" sebab ini antara keistimewaan dalam suku kaum kita. Memang benar, nama timangan dan nama jolokan wujud di sana-sini tapi konsepnya tidak sama dengan "Piowitan". Misalnya si Ahmad panggil si Abu sebagai "Black" sebab si Abu suka pakai baju hitam "Black". Si Abu pula panggil si Ahmad sebagai "Botak" sebab si Abu gelar dirinya si botak.

Kenapa pula saya beri contoh piowitan "SAMPAPAS" seperti di atas? Hmmm...nama itu adalah "piowitan" bapa saya (Sadian B. Masabun) dengan mendiang Sawatan B. Pangayas (Badang Kimaragang Tandek) . Saya masih ingat betapa akrabnya ayah saya dengan mendiang itu. Masa kecil-kecil dulu selalu saya dibawa ke rumah mendiang Sawatan. Mendiang pun kadang-kadang berkunjung ke teratak buruk bapa saya. Mereka guna "Sampapas" sebagai nama panggilan. Memang akrab dan semacam ada "ikatan" (selain kekeluargaan) antara mereka. Mungkin sebab itulah, baru-baru ini, bila mendiang Sawatan kembali ke rahmatullah, bapa saya walaupun dalam keadaan sakit-sakit pergi juga memberi penghormatan terakhir.
"Kalau bukan beliau, saya tidak akan jalan..." kata bapa saya.

Petang tadi saya teringat kisah masa dulu-dulu itu, lalu saya tanyakan kepada bapa saya (yang kini sedang sakit-sakit) mengapa mereka pilih "Sampapas" sebagai "piowitan". Lama baru bapa saya menjawab, itu pun "samar-samar".
"Waro barang sama-sama "kang'inan dagai..." kata bapa saya.
Saya cepat dapat meneka dan menduga sebab musabab selanjutnya. Maka saya tidaklah terus bertanya, kerana bapa saya ini jenis malas bercerita benda yang bersifat "peribadi".

Hmmm...inilah keistimewaan identiti bangsa kita. Saya pun ada "piowitan" dengan sahabat akrab saya sdr. Charles Kuminding. Oleh sebab kami ini kira "pejuang kampung-kampung"...kami membahasakan diri kami berdua seumpama IKAN KECIL. Saya - Lumpis, Charles - Koruk.
Demikianlah kisah tentang "PIOWITAN"....

"PERSAHABATAN BOLEH MATI, KENANGANNYA TETAP HIDUP..."
Bukan begitu kawan?