Wednesday, January 14, 2009

ARRA'AT NGA...(SIRI III)

(Hmm...waro rumasang dit todintod ku koniab? Biarrr no boh....hehehe...kada kosusa to, aso pembaca diti blog terlibat...)

Bah, sombungai ku it corita pasal GPS Tandek kie? Pasal dit tongo alat-tulis om cara balajar sid kelas GPS Tandek.

Mula-mula poh, era 30-an sampai awal 50-an, buku nopo dilo tongo "murid tua" nga PAPAN BATU ot ngaran. Papan batu nopo nga bantuk do ampat sagi om a'tom ot warana. Winaal mantad "batu". Tiap palajar ta'kan iso papan batu om sabatang ot kakapur. Amu obulih owiton muli walai. Nah, siri no ponolinan om pongiraan. Pi'ugas-ugas no boh komoyoon. Lapas iso palajaran, ugason nono ong balajar no dot palajaran wagu. Otoruk kon? nga waro kowosian tu OKUAT PANGANDAMAN nono.

It tongo palajar balajar sid iso kelas. Komoyo'on nopo nga kelas 1-6 mamakai iso e' kelas. Bah! aramai noboh! ogumu ot okikitatan om ororongou! Bayango noboh kondiri. Om bayango dikoo barapa sangsara it guru mangajar kikiawi kelas! mitotopik e' guru mangajar oboh! Alalala...kotoruk!
Nga salapas tahun 50-an waro diri panambahan kelas. Aku adapat polukis it plan bangunan-bangunan siti. Ong ang'in kow, pantongon ku e' sompori it tesis nawaalku.

Ogumu kara'rakan tiya diri ka. Waro amu milod ajaron. Waro otugoling. Waro naik turun kelas. Waro solalu oposutan. Ommm...waro e' mia'gai tondu om kusai...biasa no boh. Kiongo tumur no gima. Kobujangan no kikiawi oboh! Paham-pahammm noo....

Antara corita o'lucu : waro iso pelajar (aku ra'ton ngaran) minikianu dot cuti sid guru.
"Kenapa mau cuti-cuti" ka di guru.
"Bini sia mau bersalin, cik'gu..." jawab di pelajar.

HA!HA!HA!
Alalalalala....kalalangad iti corita...
Bah...sombungan ku suab. InsyaAllah....

Tuesday, January 13, 2009

TODINDOT TONGO RAA..ATTT...


(13 hb baino. Ominat oku no. "13". Kebetulan misa'so minat d' Pak Lah. Jadi, paga tu "special" iti numbur, maka popost oku e' "special entry" ...mudah-mudahan avasi. Fuhhhh kiri...fuhhh kanan...)
Isai tulun kimaragang amu ka'lo dot TODINDOT? Lalanu popular di kalangan "boy2" sid Tandek. Mulai popular awal 90-an. Waro e' mongora'at - lambada Tandek. Nga ong mangan no kojio, iti lalanu mantad "yaka ku majalin" . "Ya'ka ku majalin", ong aku osilap...mulai top awal toun 80-an. "Ya'ka ku majalin" mimang top ot kisah dau sampai nangan jodio dot "rantakan" dot titikan dot pinakang. Lebih kurang ugu diti et' lalanu di "yaka ku majalin":


"yaka ku majalin, nunu poh sino dikau, tulu tiku'u sid dogo"....

Bah, yoku nga ominat e' mama'al dot Todindot , nga ongo ra'at laa. Sakadar mangararamai nopoo...antara tongo koruang "terror" (pa'ton) mamaal dot todindot nga mad ko ; e' samsudin karim (kg. garuda), e' jaimon musit (kg. Tingkalanon, soriii jipun yalo tidino...), e' charles kuminding (kg. Damai), om suai po. Ong ya'alooo mimang "kaw-kaw" punyer laa.

Bah, agak-agak, nunu ot komoyo'on dit todindot dilo wowodit at sawat? Ma'aalan oku mongulas. Nga okon ko nangan wawalo ilo corita dilo, mimang KISAH BENAR ka di Malayu. Kanang-kananganku memperjuang hak-hak dot bansa Kimaragang kabaraaa...san....

Kiiiiiisiwwww!...
Aramatii somporiii...

Monday, January 12, 2009

ARA'RAAT NGA...(SIRI II)


( E' aki (KK) Pawai B. En. "Ara'raat" kokitanan nga....ogumu ot sejarah om kebolehan om kesitimewaan. Mokimaap ki aki, okon ko mongirara'at dikau, gam nogi popotonjol oku dikau...)

Bah, sombungan ku kie? Nga subai ko "OO on" oku. Cehhh...mad ko tangon gima wo tie.
Okay, 19936...binuka diri iti sikul. Guru Basar pertama nopo nga cikgu Bulangang B. Timbul, mantad Kuala Penyu, om yalo noh marangkap guru. Komoyoon...isaso yalo.

Mula-mulaaa...27 noh ot pelajar. Menurut di Aki KK Pawai En, kabanyakan momogun mantad kampung Tikalanon (Tingkalanon), Morion, Salimandut, Marisinsim om tulun kasama'an (bajau) Tandek. Ogumu mantad tikalanon tu osomok gima mantad diti sikul. Okon ko sanang-sanang sumikul tiya diri. Timbaan poh ralan kumaa'a mantad tongo botition, nolotan, salimandur, longob om mosolog. Om...biasa nobo...amu poh ominat tulun tokow tiya diri. Tulun kawasan-kawasan "pekan" /Taritipan estate noh ot kimiminat tu terdedah dot kemajuan kabarasaan. (nunu kah boroson kamajuan, paling-paling jadi ulun/kuli dot Boritis sid estate dot pulut (rubber estate). hehehe...).

A'laan dikoo...rekod lama dot GPS Tandek? Yaki KK Pawai B. En noh ot satu-satunya "murid tua yang tertua" no'ogol. Staring ya'man kon? Mimang noh boh, sampai sekarang pun masih poh obulih-bulih. Tad tikowusung! (ptui..ptui... - musti mongodulah gima ri ong momoros no tad ti kowusunggg...). Istilah "murid tua" mimang popular sampai baino. Duaton pogi tama diko'o, misalnya Hj. Maralang, Hj. Madina, Maisin, dll. Ya'aloo diri termasuk no kumpulan "murid tua" zaman po di "British Tua" (era sabalum parang dunia kedua).

Hmm...ara'rat kamatan daton e' urang tua Pawai En nga kada pingkasaai tu ogumu poh suai kehebatan dialo diti. Antaranya - tanak huguan dot Tikalanon, ogugumu e' mari sawo diaman diti termasuknya "Primadona" Tandek tiya diri misalnya "e' Golumis - tondu alumis om aparu dot Kimaragang, nasawo di YB Hj. Baudi B. Unggut selepas nokopiada di KK Pawai), "e - "ondawun - tondu talangi e' - nasawo di bekas OKK (salapas miniada di aki pawai). Aku noh boroson "keistimewaan" di'aki suai laa. Kowosunggg...(ong waro blogger suai pa'lo...bah! aturrrr...)

Nah, ara'raat pama ot sikul GPS Tandek nga agayo banar ot peranan sid tulun dot Tandek tarmasuknya tulun Bandau/Marudu. Amu pama nokosuang tongo "murid tua" sid "collage" atau "university" ngaaa....tongo tanganak da'alooo om cucu-cicit da'alooo nokosuang e' kompusan.

BAYANGO ONG NALAMBAT TULUN TOKOW NAKAKANAL DOT SIKUL?
Barangkali e' Dr. Nelson (sabagai iso contoh) om tonggo doktor2 tokow suai , amu poh kajadi dot doktor tidino, tanak cucu dialo om baru nogi waro koingkokoton tu e' Nelson baru nogi momigamut...

JADI: INGATOOO NO DIKOO ITI GPS TANDEK. OM BOTORIMA KASIH TOKOW NOH SID KOMOLOHINGAN TOKOW TU SINUMIKUL. AGAYO BANAR OT "IMPAK" DITI SIKUL KUMAA SID BANSA TOKOW KIKIAWI TARMASUK NOH SAMA OM MOMOGUN...

(Nota: Untuk makluman nu oi Dr. Nelson, et' tama nu antara responden diti kajianku tantang diit GPS Tandek. Om ogumu poh suai. Okon ko wawalon ku yuuu...)

Saturday, January 10, 2009

ARA'RAAT NGA...(SIRI 1)Otutunan diko'o iti gambar oi? Ini nobo bangunan pertama sikul sid Kota Marudu. Winaal toun 1935-36, om mulai beroperasi toun 1936. Hasil dot gutung ruyung tulun kampung kondiri. Antara tulun tokow memperjuang diti powaro diti sikul nopo nga e': NC Hj. Jamari @ Jamal B. Ponggoron (aktivis politik tiya diri), OT Eem Bin Embun (ketua kampung Tingkalanon tiya diri), om Ejen bin Yalamat (Ketua Anak Negeri Tandek, tiya diri).

Peremulaan tusaha da'alo sajak po toun 1932. Tulun parantaraan da'alo kumaa sid Boritis (British) ialah Datu Harun bapa Tun Mustapha. Sabab nopo nga ketua kerani dot British yalo tiya diri. Asal mula cerita kotitimbul dot minat momudali sikul diti nga sid talob Taritipan Estet. Nokopisasamung et tongo ulun (ad sawat) sid kadai ka, om miniupatakt diri ya'aloo dot mengusaha diri rancangan tawasi.

Bila nangan pabanaro dot Boritis, minigutung ruyung diri tongo tulun momogun om kasama'an managad dot kayu, mamapan om mamaal dot ta'ap, om mama'al dilo bangunan. "Simple-simple" to mula-mula nga "up-grade" diri palan-palan. Biasa no bohhh...mad ko iti blog daton e. hehehe...

Okay, ringkason ku e', iti no sikul babanar ko ogumu ot kanangan sid bansa do kimaragang om tongo komolohingan tokou. Apatut no iti sikul dot kakalon om kada tokow pobiaro waro isai-isai monguyas tu ong oyas nopo iti bangunan, oyas no ot kenangan tokow. Ong aso kenangan om bahan bukti, aso tarati moboros om oliong nono ot jatidiri tongo tanganak sumolusuk tokow.

Waro poh! monorita oku kam'bagu pasal diri GPS Tandek. Kada kosusa. Sid tulu ku ot GPS Tandek (1936-1963) tu ola'id kuno kosiap tesis (master sejarah) pasal diri GPS Tandek. Pocoritaanku e' dikoo towo...

Nota: waro mari'ai nakataak ku sid di Baintin Adun (naskah lengakap) dit tesisku. Sumbanganku sid persatuan kimaragang, kangku. Naka cadangku sidialo mangan buku'o om itaak sid tongo koruangan, nga tauuu pogiii...mad ko tinumanusssss eeee...

(Jadi...duaton oku poh gam, nunu winaalku untuk bansa tokow om tulun Tandek keseluruhannya?)

YOKU NGA MONGODUAT - NUNU WINAAL TONGO "SITARING" TOKOW?...

PIOWITAN....

Nobobos oku momikir nunu sid malayu atau urang putih - PIOWITAN. Nama timangan? Nama samaran? nama jolokan? BUKAN Laaa...

Izinkan saya berbahasa Malaysia untuk memberi peluang kepada pembaca non-momogun. "Piowitan" ialah nama panggilan bersama yang dicipta atas persetujuan dua atau lebih orang, dengan berdasarkan sesuatu cerita yang menarik bagi individu yang terlibat. Misalnya begini, katakan saya (A) dan anda (B) pergi berguru. Tok guru beri satu barang bagus. Oleh sebab cuma satu, sanguru pun cakap "bah...berbagi kamu. sebagai tanda sahabat dunia akhirat). Oleh sebab kisah itu menarik perhtian si A dan si B, maka mereka pun cipta nama panggilan "SAMPAPAS" (separuh)....

Saya mau cakap momogun sudah ni. Tapi...pembaca non-momogun kasian pula sebab terlanjur minat. Okay laa...ini kali saya cakap melayulah sampai abisss...

Saya tertarik tulis tentang "piowitan" sebab ini antara keistimewaan dalam suku kaum kita. Memang benar, nama timangan dan nama jolokan wujud di sana-sini tapi konsepnya tidak sama dengan "Piowitan". Misalnya si Ahmad panggil si Abu sebagai "Black" sebab si Abu suka pakai baju hitam "Black". Si Abu pula panggil si Ahmad sebagai "Botak" sebab si Abu gelar dirinya si botak.

Kenapa pula saya beri contoh piowitan "SAMPAPAS" seperti di atas? Hmmm...nama itu adalah "piowitan" bapa saya (Sadian B. Masabun) dengan mendiang Sawatan B. Pangayas (Badang Kimaragang Tandek) . Saya masih ingat betapa akrabnya ayah saya dengan mendiang itu. Masa kecil-kecil dulu selalu saya dibawa ke rumah mendiang Sawatan. Mendiang pun kadang-kadang berkunjung ke teratak buruk bapa saya. Mereka guna "Sampapas" sebagai nama panggilan. Memang akrab dan semacam ada "ikatan" (selain kekeluargaan) antara mereka. Mungkin sebab itulah, baru-baru ini, bila mendiang Sawatan kembali ke rahmatullah, bapa saya walaupun dalam keadaan sakit-sakit pergi juga memberi penghormatan terakhir.
"Kalau bukan beliau, saya tidak akan jalan..." kata bapa saya.

Petang tadi saya teringat kisah masa dulu-dulu itu, lalu saya tanyakan kepada bapa saya (yang kini sedang sakit-sakit) mengapa mereka pilih "Sampapas" sebagai "piowitan". Lama baru bapa saya menjawab, itu pun "samar-samar".
"Waro barang sama-sama "kang'inan dagai..." kata bapa saya.
Saya cepat dapat meneka dan menduga sebab musabab selanjutnya. Maka saya tidaklah terus bertanya, kerana bapa saya ini jenis malas bercerita benda yang bersifat "peribadi".

Hmmm...inilah keistimewaan identiti bangsa kita. Saya pun ada "piowitan" dengan sahabat akrab saya sdr. Charles Kuminding. Oleh sebab kami ini kira "pejuang kampung-kampung"...kami membahasakan diri kami berdua seumpama IKAN KECIL. Saya - Lumpis, Charles - Koruk.
Demikianlah kisah tentang "PIOWITAN"....

"PERSAHABATAN BOLEH MATI, KENANGANNYA TETAP HIDUP..."
Bukan begitu kawan?

Friday, January 9, 2009

POSIKPO TUWAN ET SABON (4642187)....

Ogugumu ot cerita kararakan sid Tandek, iti ni corita lawak No.1 ong dogo dot ponilaian. "Creative!" ka dit urang putih. Ong ku nosilap mogirongou e' aman Ansal ot pinopopular diti cerita. Koni oii?

Gara-gara okuat tulun tokow mamain dot numbur (terutama jackpot tu mongogusa hadiah jut-juta), maka nangan no dati wawalo iti corita. Babanar no kreatip om alanji kararangaan.
"Posikpo tuwan et sabon" , ong sid malayu : "bangun dulu, haus (dahaga) si Saibon (nama orang)", in numeric/ ong sid numbur - four (4) six (6) four (4) two (2) one (1) eight (8) seven (7) = 4642187.

Alalala...hebat koni oi? Sagai ko tobion (tabik) kuno. Mimang a'lo iti tulun minama'al diri "numbur". Alanji banar iti tinipi om a'looo banar iti tulun mangajaki dot tinipi!

NGA...ONG ADADAPAT POH,
KUKURANGAN TOKOW OT MONGINIPI JUMAJI JUTAWAN,
TUUU....ISAI NOGI JUTAWAN JACKPOT TULUN TOKOW DI BABANAR
BERJAYA SAMPAI TADAU DITI?....

wit co cow wit co cow wit....
(Posik, kada okuat monginipi dot numbur...)

"1 VS 1". PRO OM KONTRA...

Ong pikiron cara lujik (logic), mimang no boh kacapai cita-cita tulun tokow ong "1 vs 1". Amu no payah ulasanku boh nunu komoyoon om nunu tujuan di "1 Vs 1". Salalu no pibabarasan dot tulun tokow sid Tandek om sid Marudu. Ilo no sabab ataraik banar ginawoku mengulas om papa'raati om "moniun" minda tulun tokow. Tu....ong osilap nopo momikir om bertindak....osusa tokow kagamut om kacapai kanginan tulun tokow.

Id entri nakatalib noboros kuno nunu sabab bahaya ot kuyutan prinsip "1 Vs 1". Pertama, mimang agak mustahil ka di malayu kadapat tokow mogintong "1 Vs 1" . Paling tidak nga "1 vs 2" atau mungkin lobih poh. Jadi ong mongindad waro poh "1 vs 1" baru nogi om lumintotok tokow....nah! lugai-lugai no boh. Pikukuwison tokow dialo/da'alo.

Nakaji ku no. Waro dua jenis tulun "melaung slogan "1 vs 1". Koiso, tulun nopo diti nga ang'in mingkakat kondiri. Jadi....amu yalo ang'in aganggu ot perjalanan daw jumadi dot YB! Iri noh sabab okuat banar ya'lo dot momoros "subai ko 1 vs 1 tooo baru kajadi tulun tokow YB"! Ong turutan tokow no iti boros diti tulun mad ko iti, hmmm...awasi e' tu "merdeka" bansa tokow ngaa...dipimpin tokow tulun kondiri it "mogorotan pitatakal". Itu tulun kitakal nga otuakal om pangakal. Iti tulun amu kompiden (confident) ong waro noh ot saingan. ASO BANAR OT TAKAL!!! Karara'kan nga waro, kotigaranan nga waro!
Bah, okukuro? nasadar no dikoo iti muslihat oii?

Jenis kedua, tulun dit mimang tulus ikhlas beri pendapat untuk kowosian bansa tokou. Iti jenis tulun memang asadar bahawa mimang osusa ong "1 vs 3,4,5...". Nga orubat tu...amu dialo nopikir gam itu taktikal pihak lawan? Kuoyon manghalang tulun suai cumalun/ nicalun (ditaja)?

Sebab iti noh, pesyor oku sid kogumuan supaya kada tokow katawar om kalamas ginawo sokiro pama keadaan " 1 vs 2,3,4..." berlaku. Pikiron tawawasi om potulidon noh ginawo. Pilion nopo iso. it paling Tawasi diantara da'aalo. Pobiron noh it suai. Percaya oku, ong banar-banar kitakal tokow om mamakai dit takal...1000 pama ot calun nga kakal e; dot kamanang. Tapi....kitakal pama ong amu no mamakai takal..." 1 vs 1" pama nga kakal e' a'kalan dialo/da'aloo.

Iti noh syor ku. Olaid oku noh kopikir diti. Mimang amu poh sompurna iti tuah pikiran, jadi arap oku banar sama-sama tokow bopikir om pana'ak noh dot tuah pikiran. (tuliso sid ruangan komen).

INGATO NOH DATON, ONG KONI KO TOKOW,
ISAI POH APATUT MOMOKIR BANSA TOKOW???
TORIMA KASIH.

Ong waro terasa hati...kuron poh. Paling-paling mokimaap oku. Nga tatap iti e' pondirianku. It abanar om awasi sid bansa tokow, musti poborosonku. Okon tergila-gila oku poh jumadi tongo YB/MP dino. Mulau. Cuma....aku a'ngin mogintong iti bansa tokow om koyuwanku kondiri dipimpin dit tulun dot mogoro'tan. Nokuro no ma ong tulun daton kondiri. Bagaimanapun....sebagai poh tanda komitmenku sid tulun tokow/bansa tokow...ong kajadi nopo "Tulun sendiri vs Tulun Suai"....ungkadamanku e' laaaa.....
nga....songkuro kawasi dara'ai ong ka'lo tulun tokow monoromin dot koyuwan kondiri. Kadano dara miki Y..Y..B ong amu no obulihhh....osian tongo koruangan om bansa tokow...
ngaaaa....iti noh boh pulitik : ORANG POLITIK MANA MAU DENGAR INI SYOR. YANG MEREKA BERABIS FIKIR - BAGAIMANA SAYA BOLEH MOMULITIK DOT TULUN...

Alalalalalala......OSUSA YOMOGUN...

Thursday, January 8, 2009

TINIPI DIT TATANGANAK OKU POH...(MIMPIKU DI ZAMAN KANAK-KANAK)

Tiya dit tatanganak oku poh, kobasanku mamanaw takod mantad sid tikalanon (Kg. Tingkalanon0 kuma'a sid Mosolog. Okon ko momiansaw tomod. Mangaraja dot botung oboo! Tulun dot mosikin, mominjam dot botung sanganu dit kompianku sori.

Paga tu salalu miumpata tikalanon-mosolog, maka sabagai ibur-iburan (?) kadang-kadang momonsoi oku dot lalanu pasal dot bansaku it musikin. Kadang-kaa...dang "monginipi" pamaju dot bansa somporiii...tu osodih ginawoku mogintong kaadaan tongo keluarga sid sepanjang ralan tikalanon-mosolog ( tikalanon-morion-batition-nolotan-salimandut-singah mata-longob om mosolog). Ommm....asangsara ka'rasaanku diri dagai kondiri tulun mosikin....

Bersukur oku. Biano nopo, noko capaiku no saparuh dit tinipiku tiya dit tatanganak oku poh. Partama, asasanang oku no om tongo toponie' om molohingku). Kodua, adapat oku no monulung sasabat tongo keluarga om bansaku. Kotolu, nadapat kuno menulung momuka dot minda tulun tokow/ keluarga tokow kikiawi.

Walaupun okon ko tongo YB/MP/PKR oku/tokow....ka'rasaanku lebih kurang e' ot sumbangan tokow kumaa'a sid koruangan/tambaloi....kadang-kadang, agumu nogi ot bakti ikhlas tokow mantad da'aloo....

Hmm...alhmdulilah oi Tuhan tu nangan oku takai Dikau dot tinipi dit tawasi
sid kondiriku om sid bansaku.
SYUKUR. ALHAMDULILAH....

Wednesday, January 7, 2009

PONGINIPI E' NGA....

Iso om iso tulun kasambat dot tinipi sid pangadapan. Ommm...waro e' tulun a'ngin monginipi (mongoniat monginipi). Waro a'ngin monginipi dot numbur (4d, 5D, 6D, 7D...), waro a'ngin monginipi nasib sid pamana'an, nasib sid pulitik, nasib momutanom, omm suai po.

Ponginipi nopo towo. Ki hak ko monginipi, nga...kada posugulo sid tulun om tongo koruangan tinipi nu kondiri it amu barapa ominat ot tulun mungungsi dit tinipi nu. Amu awasi kararangaan om kamamatan. Ka di malayu - "hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong".

Ong pasal po dot tinipi, yoku nga selalu e' monginipi jumadi dot raja kabarasan, jumadi do wowoyo'on om susuku'on. nga aku e' poposibar tongo tinipi mogoro'tan tu kamamalu. Posisimoyo'on e' tongo tinipi dino. Ong babanar ko ini no ot Takdir mantad sid sawat (Tuhan), bah...kuron po (ka di Rungus)...terima on no boh amanah do kinoringan (Tuhan).

Kayou no monginipi parkara dit tawasi sid kowosian. Kada no monginipi tinga'dau tu kamamalu nopo. Tanda do pamalas tu modop tingadau, na'daan, ma'aalan kumarja atau nokotilombus modop (amu noposikan tuni dot wodit. hehehe...).

"...wit co cow wit co cow wittt..." (tuni dot wodit kampung)
- "POSIKNO, KADA TALAMPAU OGUMU OT TINIPI!", ka di wowodit (yoku no boh wowodit diri. hehehe...)

DUO BOWANG MIOLUNG...


Tuni nopo dilo wodit nga boor dot kimaragang. Bo'or noponya lebih kurang seloka ong sid sastara klasik Melayu. Nga kopisuai saaa..bat. Biar nobo, okon ko mengulas oku pasal dot sastera momogun.
Paling kang'inan ku ilo boor tu awasi ot koro'tion om obulih dot onuon tokow sebagai falsafah tiya dot memutus dot pili'an. Ong mengikut De Bono (ahli fikir) - prinsip membuat pilihan (decision making). Ok, ulasonku tarati dilo bo'or:
"duo bowang miolung, sompi inum-inuman, ombo nopo oronon, ilo no anggamanku".
'Direct traslation" daw nopo nga = "dua sungai bertemu, sama-sama dirasa, mana-mana yang bersih/segar, itulh yang dipilih (sebagai sumber air minuman, etc).
Bah...mulai no apaham kon? Bah...porolomon kuno ulasan, kie?...
Komoyoon nopo, nosiat tongo komolohingan, ong beradapan ko dot nunu pama masalah berkaitan dot pilih-memilih seumpama memilih dot pengerusi JKKK, memilih dot "ginai", atau....asasawat sabat - memilih dot YB/MP...maka ilo no ot prinsip pakaion tawasi.
Mangai no nilai om irasaan. Gunaon ot tutok koniko totud. Kada mawaya banar tombirang dot tulun. Intangai isai ot mongmpi dikau. Ong arapaan, om otulus ginawo, woyo'o no. amu ko orugi.
Waro dati mongoduat; "okukuro ong lobih mantad duo? Kapaning tutuk om ko'lau...."
Jawapanku nopo b/p komolohingan nga ugu diti: " songkuro nopo nga iso e' to prinsip. Kakatuk noma ong olau no setakat menilai, kakatuk nomo ong patah hati no mantang-mantang waro 3,4,5 pilihan. Ong aso masalah kuma'a sid dogon, nuko tu anggapon nu sebagai masalah???
Geram, sedih om hairan sabat oku sabanarnya bila korongou tongo cendikiawan momoros - "subai ko iso vs iso ( 1 vs 1), baru nogi om....(aku no ompuson)". Onibak ot takal? atau "otuakal?" . kara'saanku waro "udang di sebalik batu" diti pomoros....pikirio diko'o ka nunu?...kakatuk noma ong patarangonku no A-Z. Okon ko aso sikul dikoo...
"1 Vs 1" memang paling awasi. Sotuju oku 100%, tapi kada jodio sebagai kata putus. Ong jodion nuno maka korotion dot monodia kow dot tali gantung. Nokuro? Amu nu gam opikir taktikal dot lawan? Tatap-tatap "manaja" ya'aloo dot tulun/calon suai oboh! "1 vs 1" akan jadi "1 vs 3/4/5/...". Jadi, ong kuyutan daton noh ot prinsip "subai ko 1 VS 1" baru nogi om lumawan banar - hahahaha...sampai kiamat noboh amu tokow merdeka.
Osusa memilih? Banar tapi okon ko mustahil ong kisikul, kitakal om bnar-banar ko moge'em tulun totulid, tulun paling sosuai. Nokuro tu kadapat momilih dot barang sid kadai, nokuro tu amu kadapat memikir pilian dot tongo calun-calun pomimpin. Nunu po bi'da cara memikir om cara mongitung. Guna'o noboo taktik banding-beza...(iti no bos sabab barabis oku mangajar tulun tokow berpikir...berpikir...berpikir...).
Jadi isai-isai nopo cendikiawan dot memutus prinsip " 1 VS 1" harus pikiraon dikoo kambagu tu mungkin amu diko'o nopikir (nalaian momikir)....kada "boligong'o" pikiran tulun kampung. Ong osilap kow moniun (turning) pikiran rakyat maka osilap no langkah dot rakyat om masa depan bangsa tokow...
Bah, okukuro? waro nadadapt input sabat-sabat oi?
Bah...ulasaon ku kam'bagu nunu ot tersembunyi (?) dalam "1 vs 1" ...
AMU KOPISONOD ITI, WARO PAKAI'ANKU...
Misambat suab...

Tuesday, January 6, 2009

LONG...LONG...LONG...

Akayo perbandaharaan kata bahasa tokow sabanar-banarnya om waro amu alawanan dot bahasa Malayu. Biasa noh bo, kikiawi bahasa waro kekuatan om kelamahan, koni oi.
Cuntuh laa: Kata dasar ( nunukah "kata dasar" sid kimaragang? mapaning aku ma'kaaa...) "Long" obulih gunaan mangatag macam-macam . O'long, O'tolong, Tumolong, o'rolong....molong-kolong(?) - hehehe , rurungus boh iti kon? Waro e' sid malayu iti long = Polong!...

Makaso oku diti nga okon ko langsung aso tujuan. Tujuan kunopo nga papasadar oku bagi it amu asadar (terutama sukod wagu) bahawa obuli-buli e' iti bahasa tokow pisingkuritan mamaal macam-macam ayat/rina'at om suai poh.

Jadi ringkason ku e' : CINTAI BAHASA TOKOW.
Ong torimaan tongo koruang: cadanganku tiap kampung mamaal "sign board" biarno ringkas pama. Tulison :
"Piara'on Bahasa Tokow" , "Sayangi Tambaloi Daton", "Jaga'on kobasanan tokow" om macam-macam poh. Yang ponting, KEMPEN TOKOW MENGUAT BANGSA TOKOW. Amu apayah ogumu ot balanja. Amu apayah jomputon tongo montiri papalancar. Ong tiap kampung waro inisiatif ugu diti...Hmm...waro arapon avasi borini bansa tokow sompori.

NGA NASIHATKU, KADA TULISO : "LIHING, AWASI MONTOK DIAU"....
Hehehe...mingkaso kiowo.
Kakatuk no ma ong serius banar noh...

KADA KOSUSA GINAWO TO...

Kada kosusa ginawo. iti wowodit okon ko momosik om tujuan dot araat. Okon momosik om monu'u jumadi ulun (hamba). Yoku diti mantad po dit timpu'un sekadar monguni...seumpama burung ka di Malayu, - ungas yang terbang bebas (Datuk Max ingat betul ini ungkapan. hehehe. siou kie Datuk - mengimbau kenangan lama. Bukan niat membuka jahitan luka lama. Oppss, nunu guna mamalayu oku, okon ko amu ka'raati e' Datuk dot boros dusun kimaragang. Koni oi Datuk?).

Okay, ulangon ko: kada kow kosusa. Okon ko sumolod oku jumadi nunu-nunu (nakajanji oku no di Datuk Pairin om e' Datuk Maximus....aku no mawaya melobi nununu pama. Dua kali aku mengetuk pintu minda PBS.....setidak-tidaknya bangsa ini sudah kubela maruahnya dan telah kutiup semangat di jiwanya - pembaca setia Harian Minda Merdeka/ Suara Orang Sabah pasti sudah maklum hal ini ...jadi, amu payah sobutan ku poh. Ma'alan oku momorus intolu ingapat).

Miningkakat oku nga okon sinu'uu isai-isai. Kikiawi mantad silo ginawoku kondiiiriii...tu osianan om asayangan oku diti bansa tokow lagipun (ka di malayu), tokow e' tokow. "ONE NATION, ONE FAMILY". - terlalu sukar untuk aku tidak bersuara (ka di malayu).

OM, TATAP OKU BERSUARA SAMPAI MATAI.
MUDAH-MUDAHAN KAPATAIANKU SID KABANARAN...

wit co cow wit co cow...
Telah kurantis...kalian teruskan saja...

POSIKAI YA'ALOOO...

Okon ko wodit ko pama nga aluk dot momosik ko e' tulun suai dit noruluian mosik. Kakalu ong wara tamujanji da'alo jumumpa dot duktur (doctor) atau waro rancangan momo'om dot sakot, monibor, mangambur atau mongototo dot ranau.

Ogumu to jenis dot "MURAI" - murai raja, murai batu, murai tanah dan sebgainya, aluk no koruangai oku dot TUKANG POSIK. Kada kosusa to, okon ko komoyoonku mongimpin ma'maal dot perkumpulan murai...om okon ko mokijajadi oku dot kotua murai...yang penting jumadi tokow dot wodit momosik tulun tokow.

Monurut pikiranku, aso masalah amu pama miumpug iso ot persatuan, yang ponting masing-masing pajalan dot tanggungjawab sid kampung-kampung.
Koboborosku nopo diti tu, mad ko osusa tulun tokow misaso, om jodion diri iti sebagai alasan amu kerjasama atau berbakti.

ITI NO KOSILAPAN TAGAYO TULUN TOKOW TORUTAMA TONGO CENDIKIAWAN.
Amu kara'ti kumaraja sendiri subaiko miumpug po kabarasan. Subaiko malalui dot persatuan kabarasan om waro digi umphhh! Nunu ot tujuan da'alo sebenar? "Mau jadi bos-bos? Mau tunjuk "terror". Mau tunjuk kepandaian? Mau tunjuk siapa dia, jawatan dia?"

wit co cow wit co cow wit co cowww...
(dalam diam-diam sang wodit ini sudah dokumentasikan macam-macam hal tentang Kimaragang. Ini bukti bahawasanya pemikiran di atas adalah "TOTALLY FALSE/WRONG/STUPID!". Saya mau tunjukkan. Contoh kejayaan telah saya tunjukkan, mengapa anda masih juga tidak percaya kepada keyakinan dirimu, dan kekuatan bangsa kita???

Kada mongindad waro po tongo persatuan om baru nogi bertindak.
Isai-isai waro idea, ong adapat pajalan kondiri....pajalanon nopo.
Ingat: dalam keadaan kita sekarang ini yang tidak mempunyai "political power", peranan orang perseorangan sangat diperlukan untuk MeMBANGUN BANGSA.

"OBULIH TOKOW TOO..."
om...obuli-buli ko e' ong babanaron nu nogi...

Monday, January 5, 2009

NOKURO TU NORULUIAN KO?....


Alalala...patut no. kogutan bala yalo. tolu tadau om duo sodoi moninggarung sid walai dot tambaloi. Ujung-ujung noruluian mosik...ujung-unjung amu nakatanud mitatabang...
sukung panuh oku sinding di Dr. Nelson Maisin tantang dot "moginum". Baca'o dikoo blog dialo (http://kimaragangwagu.blogspot). Okon ko ALIM oku, nga memang aku o'bas monginum mantad po di tanganak. O'paat kara'saan. Kapaning dot tulu...
POSIKNO OI GAMAN...asawaat no ilo tadau. Pongulian no tulun mantad ranau/botung. E'rarakan ko dot koruang...

VODIT TUKANG POSIK...


Kala-langad tuni do vodit sid kampung-kampung. Ong moguni no ot vodit tanda koposikan no tongo tulun terutama e' kiongo karaja sid botung. Karasangan di komolohingan dot mosik asawat no ot tadau mari'ai tu "aso akakaraja kaa...".

"Murai" ka di malayu. Mimang "agangau" om "kosilong" dot tolingo ilo tuni dau. Ong tulun di ma'laan mosik awal, karasangan tu mangasou kabarasan modop. Apatut gama owo? Papatut bersukur nobo tu wara tukang posik , amuno oruruian mosikkk...

Hmm...lumangad oku tuni dot vodit
lumangad oku masa di gulu-gulu po
(Arapon ku waro po dara "WODIT" original...)

NOKURO TU MUNDUR TOKOW???...

*Nota: "Klik" ko ilo gambar ong amu no ampatangan nu.

Oo'long okoi modop kosodoi , om tiba-tiba....

"Posik! Posikpo! Intangai po nunu ilo gambar dilo. Naratu dati mantad tawan. Mad aku insan kokito..." ka di koruagku.
"Hmmm....olaa'ad kuno kokito om olaa'ad kuno nalaa'an..." kangku.
"Isai ilo komoyoon oiii?..." duat di koruangku.
"Tau nooo...pikiron nobo sondiriii. Kakatuk noma ong owiwion ku no...okon ko lowong po iti bansa do Kimaragang..." kangku kambagu.
"MISING LOLOWONG DATI OBOH!" nakarasang e' koruangku.
"HMMM...." kangku ponimbar.

POSIKPO...

Posikpo...asawat no ilo tadau.
tungag no...ola'ad kono modop.
Nunu inipioonnu?
misawo ilo rombituon?

Posiknooo...
nakagayad no tongo koruang
mindakod dilo nuluw
sumunsui dot jambatan
jambatan mantad tamas

ONG AKO MOSIK
Lumpodisanku ikau...