Sunday, May 17, 2009

NAGAGAL OKU...

"SUMOKUBANG OM MONOKUBANG..."

Ka di Paul Kroger, "ambang kepupusan noh iti bahasa dikoo...". Setuju oku tarus tu yoku nga nabaca e' sabat-sabat pasal Teori Kepupusan Bahasa. Ong menurut diti teori, tahap kritikal no iti bahasa Kimaragang tu tinggal okudik no tulun tokow ka'loo momoros otulid sid boros tokow, keduo, okudik ot dokumentasi om ponuratan sid noros tokow, om paling nyata, okudik sukod wagu ka'lo momoros dot boros tokow. Intangai nopoh iti ponurat ku nga amu e' olintotok.

Nagagal aku! kagagalanku nopoh nga tongo tanakku amu ka'lo momoros do momogun. Komoyoon,ong sid salasilahku, aso nono potilombus dot boros Kimaragang! Iti noh iso contoh kepupusan dot boros Kimaragang. Nga, berusaha oku diri dot mangajar dit tongo tanakku momoros sabat-sabat. Arapon ku tongo koruangan wokon kadapat potilombus om mongimpasi om papamaju diti boros om kobasanan tokow. Sentiasa oku dot monokubang om sumokubang nunu nopoh usaha dot kovovosiaan om komojuan bansa, boros om kobasanan tokow...

No comments:

Post a Comment