Thursday, January 8, 2009

TINIPI DIT TATANGANAK OKU POH...(MIMPIKU DI ZAMAN KANAK-KANAK)

Tiya dit tatanganak oku poh, kobasanku mamanaw takod mantad sid tikalanon (Kg. Tingkalanon0 kuma'a sid Mosolog. Okon ko momiansaw tomod. Mangaraja dot botung oboo! Tulun dot mosikin, mominjam dot botung sanganu dit kompianku sori.

Paga tu salalu miumpata tikalanon-mosolog, maka sabagai ibur-iburan (?) kadang-kadang momonsoi oku dot lalanu pasal dot bansaku it musikin. Kadang-kaa...dang "monginipi" pamaju dot bansa somporiii...tu osodih ginawoku mogintong kaadaan tongo keluarga sid sepanjang ralan tikalanon-mosolog ( tikalanon-morion-batition-nolotan-salimandut-singah mata-longob om mosolog). Ommm....asangsara ka'rasaanku diri dagai kondiri tulun mosikin....

Bersukur oku. Biano nopo, noko capaiku no saparuh dit tinipiku tiya dit tatanganak oku poh. Partama, asasanang oku no om tongo toponie' om molohingku). Kodua, adapat oku no monulung sasabat tongo keluarga om bansaku. Kotolu, nadapat kuno menulung momuka dot minda tulun tokow/ keluarga tokow kikiawi.

Walaupun okon ko tongo YB/MP/PKR oku/tokow....ka'rasaanku lebih kurang e' ot sumbangan tokow kumaa'a sid koruangan/tambaloi....kadang-kadang, agumu nogi ot bakti ikhlas tokow mantad da'aloo....

Hmm...alhmdulilah oi Tuhan tu nangan oku takai Dikau dot tinipi dit tawasi
sid kondiriku om sid bansaku.
SYUKUR. ALHAMDULILAH....

2 comments:

  1. banar ino kikiawi sanguru. yoku nga mumbal-umbal nogi mingkakat mantad komuskinan iti. musikin pohlah tidino, ha ha ha. nga, arapon nopo waro perubahan 2-5 to`on mantad baino. awasi mari ong waro tinipi... kada nopo okogutanlah doruk sumuab. tarutama iti tanak wagu.. :-)

    ReplyDelete
  2. umar, anda benar. Oya, mimpi itu penting juga sebagai ilham. nga subai ko gusaa'an banar. kalau tidak, mimpi tinggal mimpi. Kdg2, mimpi boleh jadi sumber INSPIRASI...jadi, kado tokow rumosi monginipi dit tawasi...

    ReplyDelete